Bài luyện tập TOEFL 5

Mời các bạn làm bài ôn luyện tổng hợp để ôn lại dạng bài tập phổ biến của kỹ năng nghe, thường được kiểm tra trong bài thi TOEFL nhé

Bài có tất cả 30 câu hỏi trắc nghiệm trình độ 400. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn Show results  để xem kết quả bài làm của mình và giải thích đáp án của từng câu hỏi. Hãy thử làm để củng cố kỹ năng nghe nhé!

Chúc bạn có thời gian hữu ích trên website!

Để khuyến khích luyenthitoefl.net tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEFL, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ luyenthitoefl.net nhé!


1.

 
 
 
 

2.

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

6.

 
 
 
 

7. 

 
 
 
 

8. 

 
 
 
 

9. 

 
 
 
 

10. 

 
 
 
 

11. 

 
 
 
 

12. 

 
 
 
 

13. 

 
 
 
 

14. 

 
 
 
 

15.

 
 
 
 

16.

 
 
 
 

17.

 
 
 
 

18. 

 
 
 
 

19. 

 
 
 
 

20. 

 
 
 
 

21.

 
 
 
 

22. 

 
 
 
 

23. 

 
 
 
 

24. 

 
 
 
 

25.

 
 
 
 

26.

 
 
 
 

27. 

 
 
 
 

28. 

 
 
 
 

29. 

 
 
 
 

30.