Cảm nhận học viên lớp TOEFL 450 – Cô Khánh Hòa

Sau khi được tham gia vào lớp cô Khánh Hòa, em cảm thấy thật sự bổ ích. Cô rất nhiệt tình, quan tâm đến chúng em. Kỷ niệm với lớp sẽ là khó quên đối với em <3

this page