Cảm nhận học viên lớp TOEFL 500 – Cô Khánh Hòa

Cô Khánh Hòa là người rất nhiệt tình, tâm huyết với học sinh. Sau khóa học của cô em học được rất nhiều kiến thức thú vị và bổ ích cho kỳ thi của em! We <3 you cô Khánh Hòa!